Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа заснована 13 липня 2000 року та є активним членом організації Асоціація “Союз бірж України” з самого початку її створення 15 жовтня 2003 року по теперішній час. Перші свої торги ЧОТАПБ провела вже 23 липня 2000 року.

Метою створення Біржі є об'єднання юридичних та фізичних осіб Чернігівщини та регіонів України, що здійснюють виробничу, торгову та наукову діяльність, організація і регулювання біржової торгівлі, яка здійснюється у формі відкритих торгів, що проводяться у попередньо визначеному місці та у певний час за встановленими нею правилами, а також для надання членам і відвідувачам Біржі організаційних та інших послуг, збору, обробки і розповсюдженя інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку, спрощення товарообігу і пов'язаних з ним торгових операцій та інша діяльність, спрямована на задоволення потреб ринку Чернігівщини та регіонів України у товарах і послугах.

Біржа створена "Засновниками" в порядку і на умовах, передбачених Законом України "Про товарну біржу".

Діяльність Біржі не передбачає комерційне посередництво та одержання прибутку.

Біржа є юридичною особою за чинним законодавством України, має відокремлене майно, самостійний баланс, власний розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, штампи і фірмовий бланк. Біржа Керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Установчим Договором, а також Статутом Біржі, власними правилами біржової торгівлі та Арбітражної палати.

У своїй діяльності Біржа керується такими принципами:

Біржа надає своїм брокерам постійно діючі брокерські місця строком на один рік.

Основними напрямками біржової діяльності ЧОТАПБ є:

Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа має добре оснащену матеріально-технічну базу: транспорт, обчислювальну, розмножувальну техніку, електронні засоби оперативного висвітлення інформації та показу фото і картографічної інформації, 5 ліній телефонного зв’язку, безлімітний необмежений вихід в інтернет, періодичні видання та спеціалізовану літературу, тощо.

ЧОТАПБ має можливість надавати послуги з незалежної оцінки майна, організувати та провести біржові й відкриті торги (аукціони) по продажу майна, кваліфіковано надати консультації з зазначених питань в м. Чернігів, Чернігівській області та будь-якому місті України.